Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Ασφάλεια

Καθημερινά προσπαθούμε ώστε να ικανοποιούνται στον υψηλότερο βαθμό οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται την υγεία τους, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην υπάρξει καμιά επιβάρυνση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η σύγχρονη τεχνολογία των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο κέντρο μας ελαχιστοποιεί την ακτινοβολία που αυτά αποδίδουν και μειώνει επίσης την ανάγκη επαναλήψεων στις εξετάσεις καθώς η εικόνα που αποδίδουν έχει ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση.
Παράλληλα το εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό εγγυώνται αποτελέσματα μεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας.
Εξ αιτίας της ύπαρξης ψηφιακών µηχανηµάτων πέραν της δυνατότητας επεξεργασίας της εικόνας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού αρχείου για κάθε εξεταζόμενο, οπότε μπορούν να ανασυρθούν και παλιές εξετάσεις που έχουν ενδεχομένως χαθεί, χωρίς να χρειάζεται η επανάληψή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η σημασία της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων είναι πολύ μεγάλη δεδομένου ότι προσφέρει πρώτα στους ασθενείς που αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, στους εργαζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν πρώτιστα κοινωνικό έργο και στο σύνολο του πληθυσμού και στην κοινότητα. Επίσης συμβάλλει στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, στη σωστή διαχείριση των πρώτων υλών, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης εργαστηριακών ατυχημάτων, στον εκσυγχρονισμό και στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.
Το κέντρο μας εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων μέσω πιστοποιημένων εταιρειών σύμφωνα με την ΚΥΑ 37891/2031, φροντίζοντας για την ενδεδειγμένη συντήρηση και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών, με τρόπο τέτοιο ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον.

Ασφάλεια
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144