Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Ελαστογραφία

Στο κέντρο μας με χρήση ηχοβολέων και λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιούνται :

  • ελαστογραφία ήπατος
  • ελαστογραφία θυρεοειδούς
  • ελαστογραφία μαστών
Ελαστογραφία Ήπατος

H ελαστογραφία του ήπατος προσθέτει επιπλέον κριτήρια στη διάγνωση ηπατικών βλαβών όπως είναι η ίνωση από χρόνια ηπατίτιδα ή η κίρρωση ήπατος, και μπορεί να βοηθήσει και στην σταδιοποίηση της νόσου και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπείων που εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση.
Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η επαναληψιμότητα και η δυνατότητα ποσοτικοποίησης των ευρημάτων (Kpa)
Όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια πάθηση του ήπατος, όπως:
χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας (B, C, αυτοάνοσo),αλκοολική ηπατίτιδα, μη αλκοολική στεάτωση του ήπατος, στεατοηπατίτιδα, φαρμακευτική ηπατίτιδα, χολοστατικά σύνδρομα, αιμοχρωμάτωση
θα πρέπει να ελέγχονται για την πιθανότητα ίνωσης πριν αναπτυχθεί κίρρωση του ήπατος, έτσι ώστε να προχωρούν άμεσα στην κατάλληλη θεραπεία.
Η ελαστογραφία γίνεται με τη βοήθεια ειδικού υπερηχογράφου και αποτελεί μία εντελώς ανώδυνη, γρήγορη, απλή εξέταση και σε συνδυασμό με τους ορολογικούς δείκτες που ελέγχουν το ήπαρ, μπορεί να αντικαταστήσει τη βιοψία ήπατος σε πολλούς ασθενείς.


Ελαστογραφια Θυρεοειδούς

Η ελαστογραφία κάνει ασφαλέστερο τον χαρακτηρισμό των όζων. Η διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς στηρίζεται στα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά του όζου (υποηχογένεια, μικροαποτιτανώσεις, ασαφή όρια, μεγαλύτερο ύψος από πλάτος) και στην αιμοδυναμική συμπεριφορά του όζου (άναρχη εσωτερική αγγείωση). Τα κριτήρια όμως αυτά χαρακτηρίζονται από χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Με τη βοήθεια της ελαστογραφίας επιλέγονται οι πλέον ύποπτοι όζοι για παρακέντηση, με βάση το βαθμό σκληρότητάς τους Elasto scor: 3 και 4 πρέπει πάντα να διερευνώνται με βιοψία Αντίθετα οι όζοι με elasto scor 1 μπορούν με ασφάλεια να θεωρηθούν καλοήθεις και να μπουν σε παρακολούθηση χωρίς να γίνει FNA.

Ελαστογραφία Μαστών

Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας των μαστών αναδεικνύεται η βλάβη σε αρχικό στάδιο, αποτυπώνεται η μορφολογία της, οι αιμοδυναμικές παράμετροί της και η σχέση της βλάβης αυτής με τους γύρω ιστούς. Τα μορφολογικά και αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά της βλάβης σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αρκετά για τον χαρακτηρισμό της βλάβης σε καλοήθη ή κακοήθη.
Εκεί έρχεται να βοηθήσει η ελαστογραφία, που γίνεται ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα των μαστών προσθέτοντας επιπλέον κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της βλάβης. Η ελαστογραφία είναι μία νέα και ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική επιτρέπει την αξιολόγηση της σκληρότητας των ιστών. Ορισμένες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, οδηγούν στην αύξηση της σκληρότητας των ιστών. Ένας φυσιολογικός ιστός δηλαδή, έχει ελαστικά χαρακτηριστικά, ενώ ο νεοπλασματικός ιστός παρουσιάζει σκληρότητα.
Η ελαστογραφία παρουσιάζει μία αναλογία με την ψηλάφηση που εκτελείται από τους κλινικούς γιατρούς για ανίχνευση αλλοιώσεων στον μαστό, με τη διαφορά ότι η κλασική ψηλάφηση είναι μία υποκειμενική εξέταση και εμφανίζει μικρή ευαισθησία στην ανίχνευση των μικρών αλλοιώσεων ειδικά όταν βρίσκονται σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια του δέρματος. Με την ελαστογραφία λαμβάνονται πληροφορίες για την ελαστικότητα της βλάβης όσο βαθιά κι αν αυτή βρίσκεται.
Πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η ελαστογραφία, αποτελεί, το 2ο κριτήριο με το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αν ένα υπερηχογραφικό εύρημα είναι καλοήθες ή κακοήθες βάση της σκληρότητας του.
Ο συνδυασμός υπερηχοτομογραφίας και ελαστογραφίας έχει σαν στόχο την καλύτερη ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό του όγκου, με αποτέλεσμα την αποφυγή περιττών βιοψιών, γιατί με την ελαστογραφία μπορούν να μειωθούν οι μη απαραίτητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, οι οποίες μπορούν απλώς να μπουν σε παρακολούθηση.
Επίσης κατά τη διάρκεια βιοψίας δια λεπτής βελόνης, μπορεί, με τη βοήθεια της ελαστογραφίας, να κατευθυνθεί η βελόνα στο πιο σκληρό σημείο της βλάβης και με αυτόν τον τρόπο να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία της εξέτασης.


Ελαστογραφία
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144