Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Μηχανήματα- Αναλυτές

Ο ιατρικός εξοπλισμός μας είναι σύγχρονος και περικλείει όλα τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της ιατρικής.

Έτσι για την πραγματοποίηση των υπερηχογραφημάτων και των triplex αγγείων σώματος και καρδιάς χρησιμοποιούνται τρεις υπερσύγχρονοι έγχρωμοι ψηφιακοί υπερηχοτομογράφοι της Phillips: οι IU 22 και IΕ 33.

Επίσης στο καρδιολογικό τμήμα χρησιμοποιούνται για το τέστ κόπωσης μηχανήματα της Quinton και τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακά καταγραφικά του οίκου Μortara και του οίκου Envitec για τα holter ρυθμού και πιέσεως αντίστοιχα.

Στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος ελικοειδούς σαρώσεως πολλαπλών ανιχνευτών ACTIVION16 της TOSHIBA. Με δυνατότητα ταχύτατης ογκομετρικής σάρωσης της εξεταζομένης περιοχής, έχει σαν αποτέλεσμα την ευχερή και αξιόπιστη εξέταση ακόμη και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων ασθενών ή παιδιών. Επιπρόσθετα γίνεται πληρέστερος αιμοδυναμικός έλεγχος των βλαβών και καλύτερη μελέτη των αγγειακών δομών.

Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας λειτουργεί ο νέος Ψηφιακός Μαστογράφος Amulet Innovality της Fujifilm. Ο συγκεκριμένος Μαστογράφος πραγματοποιεί Ψηφιακή Μαστογραφία DR Νέας Γενιάς και με την μοναδική τεχνολογία που φέρει (ανιχνευτή διπλής στρώσης άμορφου Σεληνίου με οπτικούς διακόπτες ) επιτυγχάνει καλύτερη απεικόνιση με την μισή δόση ακτινοβολίας συγκριτικά με τα συστήματα Ψηφιακής Μαστογραφίας CR. Επίσης συγκρινόμενο και με άλλα ομοειδή του μηχανήματα Ψηφιακής Μαστογραφίας DR, δίνει δόση ακτινοβολίας μειωμένη κατά 20 - 30 % διατηρώντας επιπρόσθετα εξαιρετική ποιότητα εικόνας.
Ο ειδικός σχεδιασμός και η υψηλή τεχνολογία του Ψηφιακού Μαστογράφου Amulet, βελτιώνουν τον χρόνο εξέτασης και την άνεση της κάθε εξεταζόμενης. Συγχρόνως επειδή επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή ανάλυση εικόνας, μειώνονται δραματικά οι εντοπιστικές, μεγεθυντικές μαστογραφίες.

Το εργαστήριο Βιοπαθολογίας / Μικροβιολογίας είναι εξοπλισμένο με αναλυτές SIEMENS, ROCHE που λειτουργούν, ελέγχονται και βαθμονομούνται με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.

Με τον Ορθοπαντομογράφο ORTHOPHOS - C της SIEMENS επιτυγχάνονται ειδικές λήψεις όπως: κροταφογναθικών αρθρώσεων στο ίδιο φιλμ με το στόμα ανοικτό και κλειστό, ακτινογραφίες των ιγμορείων άντρων σε πρόσθια και οπίσθια τομή, επίσης διαθέτει ειδικά διαφράγματα για ενήλικες και παιδιά.

Στο τμήμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας το Prodigy Pro του οίκου GE λειτουργεί με τη μέθοδο της διπλής ενεργειακής απορρόφησης (DEXA), και βασίζεται στην σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη του είδους του, την direct digital array detector and narrow fun beam angle, η οποία επιτυγχάνει άριστη ακρίβεια στα αποτελέσματα των εξετάσεων με μειωμένη δόση ακτινοβολίας στον ασθενή. Παράλληλα δίνει μεγάλη άνεση στον εξεταζόμενο, μειώνοντας σημαντικά και τον χρόνο διάρκειας.
Το Prodigy Pro διαθέτει αυτοματισμούς που βοηθούν στην ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων στην ανάλυση, που προκύπτουν από την μη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς καθώς και από περιοχές υψηλής πυκνότητας και artifacts, συστήνοντας παραλλήλως τρόπους διόρθωσης.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, επιτρέπουν την υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων με μείωση του εργαστηριακού σφάλματος, υπερκαλύπτοντας τα standards της ISCD για όλες τις περιοχές εξέτασης.
Πραγματοποιείται η μέτρηση οστικής πυκνότητας σε διάφορα σημεία του οργανισμού μέσα από τα πολλαπλά λειτουργικά προγράμματά του.

Ο εξοπλισμός του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής περιλαμβάνει την δικέφαλη τομογραφική κάμερα SPECT γ-Camera MAGICAM της General Electric με το πλέον σύγχρονο λογισμικό (xeleris workstation) και με πλήρη σειρά ειδικών κατευθυντήρων Η υψηλή ευαισθησία του μηχανήματος επιτρέπει την πραγματοποίηση αξιόπιστων εξετάσεων με πολύ μικρή ποσότητα ραδιοϊσότοπου φαρμάκου συμβάλλοντας έτσι στη διάγνωση παθήσεων όλων σχεδόν των συστημάτων

Στο τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας έχει εγκατασταθεί ο τελευταίας τεχνολογίας Μαγνητικός Τομογράφος GE Signa HDx 1.5T ο οποίος έχει πολύ μεγάλο εύρος κλινικών εφαρμογών παρέχοντας εξαιρετική απεικόνιση και προσφέροντας τεράστιο αριθμό πληροφοριών, όχι μόνο για τα εσωτερικά όργανα του σώματός μας, αλλά και για μύες, συνδέσμους, μαλακούς ιστούς γενικότερα, αγγεία και οστά.
Ο Μαγνητικός Τομογράφος GE Signa HDx είναι μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας με ένταση μαγνητικού πεδίου 1.5Tesla, ισχυρά και γρήγορα βαθμιδωτά πεδία (33mT/m/ 120T/m/s) και μεγάλη γκάμα πηνίων πολλαπλών(8) καναλιών: τεχνικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας στην εξεταζόμενη περιοχή μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το χρόνο της εξέτασης. Η μεγάλη διάμετρος του μαγνητικού τομογράφου (gantry) και το μικρό μήκος του εξεταστικού τραπεζίου καθώς και η δυνατότητα να μπαίνουν πρώτα τα πόδια του εξεταζόμενου στις περισσότερες εξετάσεις, ελαττώνουν σημαντικά την αίσθηση του κλειστού χώρου (κλειστοφοβία) σε σύγκριση με τους μαγνητικούς τομογράφους παλιάς τεχνολογίας, ενώ η σημαντική μείωση του θορύβου κατά τη διάρκεια της εξέτασης εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση.

Μηχανήματα- Αναλυτές
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144