Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Αξονική Τομογραφία

Στα διαγνωστικά κέντρα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ λειτουργούμε δύο νέους, σύγχρονους αξονικούς τομογράφους:

 • τον Aquilion Prime SP της Canon 160 τομών και
 • τον Aquillion Lightninig 80 τομών,

με Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη) και δυνατότητα απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, όπου πραγματοποιούνται όλες οι κλασικές αλλά και νέου τύπου εξετάσεις, με αυξημένη διαγνωστική ικανότητα και αξιοπιστία.

Αξονική Τομογραφία Υψηλής Ευκρίνειας

Οι υψηλές τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος, δίνουν την δυνατότητα για απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας (HRCT= High Resolution Computed Tomography) παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε αρκετά διαγνωστικά προβλήματα που αφορούν τις οξείες και χρόνιες διάμεσες νόσους του πνεύμονα, τις νόσους των μεγάλων και μικρών αεραγωγών καθώς και την διαγνωστική προσέγγιση της αιμόπτυσης.

Η Αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT) μαζί με την κλινική εικόνα, δίνουν διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε έναν αριθμό πιθανών νοσολογικών οντοτήτων και καθορίζουν τους τρόπους για την διερεύνηση στη συνέχεια. Κάποιες φορές η HRCT μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποφευχθεί η διαγνωστική βιοψία. Επίσης έχει την δυνατότητα να απεικονίσει και να χαρακτηρίσει την κατανομή των πνευμονικών αλλοιώσεων και να καθορίσει την αποτελεσματικότερη μέθοδο προσέγγισης των βλαβών ή την θέση λήψης του υλικού βιοψίας. Επιπλέον, η μέθοδος μπορεί να δώσει κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά την ενεργότητα της νόσου καθώς και την πορεία της κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η Αξονική Τομογραφία υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει επίσης τον ιδιαίτερα λεπτομερή έλεγχο των οστικών δομών, των ακουστικών οσταρίων, του οστέινου λαβυρίνθου, του πόρου του προσωπικού, του οστέινου τοιχώματος του έσω και του έξω ακουστικού πόρου και της τυμπανικής μεμβράνης, και μπορεί να αναδείξει τη συλλογή παθολογικού ιστού με συμπαγείς χαρακτήρες στην κοιλότητα του έσω ώτος.

Αξονική Τομογραφία Θώρακος Low Dose

Η Αξονική Τομογραφία Θώρακος Low Dose ενδείκνυται για τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα. Είναι εξέταση επιλογής για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο σε όσους:
1) Είναι καπνιστές, που καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα τη μέρα για 20 χρόνια ή και περισσότερο, είτε δύο πακέτα τη μέρα για 10 χρόνια ή και περισσότερο.
2) Είναι πρώην καπνιστές (έχουν κόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια).
3) Είναι ηλικίας 50 έως και 80 ετών.

Η Αξονική Τομογραφία Θώρακος Low Dose: ·είναι μία απλή, ανώδυνη, γρήγορη και χαμηλής ακτινοβολίας διαγνωστική εξέταση. Δίνει λεπτομερή και σαφώς περισσότερη πληροφορία από την ψηφιακή ακτινογραφία. ·γίνεται χωρίς χορήγηση σκιαγραφικού, έχει ελάχιστα μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας από μια ψηφιακή ακτινογραφία F/P και πολύ μικρότερη δόση ακτινοβολίας από μια κανονική αξονική τομογραφία θώρακος.

Αξονική Αγγειογραφία

Με την εξέταση αυτή πραγματοποιείται έλεγχος της θωρακικής αορτής, των πνευμονικών αρτηριών, των νεφρικών αρτηριών, των καρωτίδων, της κοιλιακής αορτής, των λαγονίων και των αρτηριών άνω και κάτω άκρων-εξέταση απαραίτητη στον λεπτομερή χειρουργικό σχεδιασμό. Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος του φλεβικού συστήματος: άνω κάτω κοίλης φλέβας, λαγονίων φλεβών, φλεβών άνω και κάτω άκρων.Αξονική Κολονοσκόπηση

Πρόκειται για μία μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδο μελέτης του παχέως εντέρου που ανιχνεύει πολύποδες και καρκινώματα. Αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο προς την κλασσική κολονοσκόπηση για το screening του παχέως εντέρου, προσφέροντας συγχρόνως και όλες τις άλλες πληροφορίες που δίνει η αξονική τομογραφία για την περιοχή της κοιλιάς. Ενδείκνυται σε εξεταζόμενους όπου η κολονοσκόπηση ήταν ατελής ή σε υψηλού κινδύνου ασθενείς (αιμορροφιλικούς, λαμβάνοντες αντιπηκτικά κ.λ.π ) καθώς και σε εξεταζόμενους που αρνούνται να κάνουν την κλασσική κολονοσκόπηση.Αξονική Πυελογραφία

Με την εξέταση αυτή δίνονται πληροφορίες εφάμιλλες με αυτές της κλασικής πυελογραφίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται και όλες οι πληροφορίες που δίνει η αξονική τομογραφία κοιλίας. Ιδανική για τη διερεύνηση της ανώδυνης αιματουρίας.


Dental Scan CBCT

Η απαραίτητη αυτή εξέταση για την εκτίμηση τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην άνω και κάτω γνάθο πραγματοποιείται με τους υπερσύγχρονους οδοντιατρικούς τομογοράφους CBCT Veraview X800 F150 της Morita και CS9600 Nagoya της εταιρείας Carestream. Περισσότερα σχετικά με την εξέταση υπάρχουν στο τμήμα Οδοντιατρικής Ακτινολογίας.


Επιπλέον με τον τελευταίας τεχνολογίας αξονικό τομογράφο Aquilion Prime SP της Canon 160 τομών διενεργούνται στο διαγνωστικό κέντρο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο Πολυτεχνείο:

Αξονική Στεφανιογραφία

Η Aξονική Στεφανιογραφία - CCTA (Coronary Computed Tomography Angiography) είναι μια ευαίσθητη μέθοδος για την διάγνωση της αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας η Αξονική Στεφανιογραφία συστήνεται ως εξέταση πρώτης επιλογής για ασθενείς που εμφανίζουν πόνο στο στήθος (https://www.hcs.gr/).

Αποτελεί εξέταση εκλογής σε συμπτωματικούς ασθενείς χαμηλού και μετρίου καρδιαγγειακού κινδύνου για τον έλεγχο της στεφανιαίας ανατομίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στη δυνατότητα να αποκλείσει με μεγάλη ακρίβεια την παρουσία στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία και επομένως συμβάλλει δυναμικά στην πρόληψη εμφράγματος μυοκαρδίου.

Μια μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων.

Σε σχέση με την κλασική Στεφανιογραφία, που γίνεται με επεμβατικό τρόπο και απαιτεί καθετηριασμό και που όπως κάθε επεμβατική μέθοδος εγκυμονεί ένα μικρό κίνδυνο επιπλοκών, η Αξονική Στεφανιογραφία, είναι μια μη επεμβατική, αναίμακτη, ανώδυνη και screening μέθοδος για όλες τις κατηγορίες εξεταζόμενων και ασθενών.

Το Τμήμα Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης των διαγνωστικών κέντρων ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι άρτια εξοπλισμένο και οργανωμένο με έμπειρους ιατρούς και εξειδικευμένους τεχνολόγους. Σε συνεργασία με το Τμήμα Καρδιολογίας πραγματοποιείται η Αξονική Στεφανιογραφία, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε εξεταζόμενο.


3D αναπαράσταση της καρδιάς και των στεφανιαίων αγγείων με αξονική στεφανιογραφία.


Απεικόνιση στεφανιαίας νόσου μέσω της αξονικής στεφανιογραφίας.


Curved MPR αναπαράσταση στεφανιαίων αγγείων που αναδεικνύει την παρουσία στεφανιαίας νόσου.

Η Aξονική Στεφανιογραφία (CCTA) είναι εξέταση που ενδείκνυται για :

 • Τον αποκλεισμό (rule-out) αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου.
 • Την ανίχνευση μικρών αθηρωματικών πλακών στα αγγεία της καρδιάς, οι οποίες δεν μπορούν να ανιχνευθούν με άλλες εξετάσεις.
 • Τη διαστρωμάτωση κινδύνου μέσω του φορτίου ασβεστίου (calcium scoring). Συγκεκριμένα, αναζητά εναποθέσεις ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες που μπορούν να τις στενέψουν και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
 • Εκτίμηση της βατότητας των μοσχευμάτων σε ασθενείς μετά από επέμβαση Bypass.
 • Αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασυμπτωματικά άτομα με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου (σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία και κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου).

Aquillion Prime SP της Canon

Ο υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος 160 τομών με τον οποίο πραγματοποιείται η εξέταση, διαθέτει Αrtificial Intelligence (τεχνητή νοημοσύνη), παρέχει αξεπέραστη πoιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (πάχος τομών 0.5mm με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας (~1.5mSV) ως και 10 φορές μικρότερη δόση σε σχέση με την κλασσική στεφανιογραφία ή τους συμβατικούς τομογράφους 64 τομών.


 • Εικόνες υψηλής ευκρίνειας
 • Μείωση της ακτινοβολίας
 • Μείωση του χρόνου εξέτασης

Ταχύτητα: Η διάρκεια της σάρωσης είναι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, ενώ η συνολική διαδικασία της εξέτασης δεν ξεπερνά τη μισή ώρα. Μετά το τέλος της ο εξεταζόμενος επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητές του.

Ασφάλεια: Λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό του εξεταζόμενου πριν την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, το οποίο είναι απαραίτητο για την απεικόνιση των στεφανιαίων.

Αξιοπιστία: Ο υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος που παράγει υψηλής ευκρίνειας εικόνες και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία της διάγνωσης.

Αξονική με πρωτόκολλο CTA-TAVI

Η επιτυχής διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας προϋποθέτει την κατάλληλη ανατομία η οποία εκτιμάται αξιόπιστα με την αξονική αορτογραφία (πρωτόκολλο CTA TAVI). Η αξονική τομογραφία επιτρέπει την αξιολόγηση της αορτικής ρίζας και του δακτυλίου της βαλβίδας προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο μέγεθος και θέση βαλβίδας ειδικά για τον ασθενή. Γίνεται επίσης αγγειογραφία αορτής για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της λαγονομηριαίας προσπέλασης.

Ο σκοπός της αξονικής αορτογραφίας (TAVI CTΑ) είναι να επιδείξει την αορτική βαλβίδα γεμάτη με σκιαγραφικό χωρίς τεχνουργήματα κίνησης ή βήματος. Οι απαρχές των στεφανιαίων αρτηριών και ολόκληρης της αορτής μέχρι τις μηριαίες αρτηρίες θα πρέπει να είναι πλήρεις ιωδιούχου σκιαγραφικού ώστε να επιτραπεί ο ανατομικός σχεδιασμός και οι μετρήσεις για την επιλογή της κατάλληλης προσπέλασης και του μεγέθους της βαλβίδας.


Αξονική αγγειογραφία και 3D ανασύνθεση ολόκληρης της αορτής και των λαγόνιων αρτηριών για το σχεδιασμό διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI).

Αυτή η εξέταση :

 • είναι σύντομη και εύκολη για τον εξεταζόμενο και γίνεται όπως μία αξονική τομογραφία με έγχυση σκιαγραφικού στη φλέβα.
 • απαιτεί από τους ασθενείς να μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για λίγα δευτερόλεπτα (10-15) και να ακολουθούν τις οδηγίες αναπνοής.
 • Ένας σταθερός καρδιακός ρυθμός περίπου 60 bpm είναι ιδανικός για τη σύλληψη μιας ακίνητης αορτικής βαλβίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις, τις προετοιμασίες και προγραμματισμό/κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-5222500 ή να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα για επικοινωνία μαζί μας.

Τα αποτελέσματά σας μπορείτε να τα παραλάβετε σε cd, να σας αποσταλούν σε email ή να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω της ιστοσελίδας μας στο πεδίο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, εύκολα και όποτε εσείς το θελήσετε.

Αξονική Τομογραφία
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144