Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων όπως το LIS (Laboratory Information System) και η χρήση barcode διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και την ταυτοποίηση των εξετάσεων για κάθε εξεταζόμενο από την αιμοληψία έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. Με το πρόγραμμα διαχείρισης ασθενών (RIS) και τη βοήθεια ειδικού λογισμικού και μηχανημάτων (PACS), αποθηκεύονται οι απεικονιστικές εξετάσεις και έτσι δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης οποιασδήποτε εξέτασης έχει πραγματοποιηθεί στο κέντρο μας (διάγνωση και εικόνες), επανεκτύπωσης (εάν έχει χαθεί) αλλά και άμεσης μεταφοράς της προς τον θεράποντα γιατρό (ιατρείο ή νοσοκομείο) με κωδικοποιημένο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο.
Επίσης γίνονται όλες οι απαραίτητες συγκρίσεις με προηγούμενες εξετάσεις που ανασύρουμε από το αρχείο μας (π.χ αξονικές, μαστογραφίες) χωρίς ο εξεταζόμενος να χρειάζεται να τις φέρει.
Για κάθε εξεταζόμενο υπάρχει ο ηλεκτρονικός ιατρικός του φάκελος που συμπληρώνεται σε κάθε νέα επίσκεψή του στο κέντρο μας, περιλαμβάνοντας όλες τις χρήσιμες για το ιατρικό ιστορικό του πληροφορίες και συμβάλλοντας στην ορθή και πληρέστερη διάγνωση από τον θεράποντα γιατρό του.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144