Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Αγγειομυολίπωμα

Ρήξη αγγειομυολιπώματος

Περιστατικό

Ιστορικό :
Γυναίκα 60 ετών χωρίς αναφερόμενο τραύμα ή άλλη γνωστή νόσο, παρουσιάστηκε με δεξιά οσφυαλγία και αντανάκλαση του πόνου στο δεξιό τμήμα της κοιλιάς από πενθήμερου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.
Υποβλήθηκε σε:
Υπερηχογράφημα (επιμήκης τομή δεξιού νεφρού).
Υπερηχογενής αλλοίωση στον νεφρό (σταυροί) με επέκταση στον περινεφρικό χώρο (μεγάλα βέλη) και περινεφρική συλλογή (μικρά βέλη). Εικόνα 1


Υπολογιστική τομογραφία (εγκάρσια τομή στο επίπεδο των νεφρών).
Μόρφωμα με πυκνότητα λίπους στον δεξιό νεφρό (μικρά βέλη) επεκτεινόμενη στον πρόσθιο περινεφρικό χώρο (μεγάλα βέλη) και περινεφρική συλλογή (μεσαία βέλη).

Διάγνωση : Ρήξη αγγειομυολιπώματος

  • Είναι ο πιο συνηθισμένος καλοήθης όγκος των νεφρών με πιο σοβαρή επιπλοκή την αιμορραγία.
  • Η κλασσική εικόνα σε ρήξη είναι: κοιλιακό άλγος, οσφυαλγία, ψηλαφητή μάζα, αιματουρία και πιο σπάνια ναυτία, εμετοί, πυρετός, αναιμία και υποογκαιμική καταπληξία (20%). Αιμορραγούν συνήθως μάζες μεγαλύτερες των 4εκ., κυρίως στον περινεφρικό χώρο, λόγω της σύστασής τους απο ανώμαλα αγγεία φτωχά σε ελαστίνη και μικροανευρύσματα.
  • Περιέχουν λίπος έστω και σε μικρή ποσότητα και σχεδόν ποτέ ασβεστώσεις, σημείο που βοηθά στην διαφορική διάγνωση από άλλους όγκους όπως λιποσάρκωμα, καρκίνωμα, ογκοκύτωμα.
  • Δεν εξαλλάσσεται πλην σπανίων περιπτώσεων όταν υπάρχει οζώδης σκλήρυνση οπότε χρήζει παρακολούθησης.
  • Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το μέγεθος και την σοβαρότητα της αιμορραγίας. Εκλεκτικός εμβολισμός αν είναι δυνατός και χειρουργική αντιμετώπιση σε εμμένουσα αιμορραγία, σε υποψία κακοήθειας και σε αποτυχία του εμβολισμού.
  • Η υπολογιστική τομογραφία προσφέρει στην εκτίμηση του μεγέθους του αγγειομυολιπώματος και της έκτασης της αιμορραγίας.
  • Ασυμπτωματικοί όγκοι μεγαλύτεροι των 4εκ χρήζουν παρακολούθησης κάθε 6μηνο και οι μικρότεροι των 4εκ κάθε έτος.
Αγγειομυολίπωμα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144