Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Μυοσκελετικός Υπέρηχος

Περιστατικό

Ιστορικό

Παρατηρείται πάχυνση του μέσου νεύρου πριν την είσοδο του στον εγκάρσιο σωλήνα με υποηχογενή απεικόνιση και αυξημένη αγγείωση στο εσωτερικό του στην αιμοδυναμική μελέτη με έγχρωμο dopplerΠαρατηρείται επίσης αύξηση της επιφανείας του μέσου νεύρου στο ύψος του πισοειδούς


Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144