Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Νεόπλασμα μαστού

Παρουσία νεοπλάσματος στον αριστερο μαστό

Περιστατικό

Ιστορικό :
Γυναίκα 54 ετών η οποία προσήλθε για να κάνει υπερηχογράφημα μαστών.
Στη συνέχεια έγινε μελέτη και της μαστογραφίας που η κυρία είχε πραγματοποιήσει σε άλλο εργαστήριο.
Γνωμάτευση :
Μικρό νεόπλασμα στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού διαμέτρου 7 χιλιοστών που δεν απεικονίζεται στη μαστογραφία. Στο υπερηχογράφημα απεικονίζεται σαν συμπαγής βλάβη με προσανατολισμό ασαφή και κατά τόπους γωνιώδη όρια, αυξημένη αγγείωση στο εσωτερικό του και ελαστογραφικούς χαρακτήρες σκληρής βλάβης (elastoscore 5)

Νεόπλασμα μαστού
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144