Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Προετοιμασία για Μαστογραφία
  • Oι Μαστογραφίες να γίνονται από την 5η έως την 10η ημέρα του κύκλου (για τις κυρίες που έχουν έμμηνο ρύση).
  • την ημέρα της εξέτασης οι εξεταζόμενες να μην χρησιμοποιήσουν αποσμητικό, ταλκ η lotion στις μασχάλες και στο στήθος τους.
  • η 1η μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας της εξεταζόμενης.
  • Εάν υπάρχει προηγούμενη μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών οι εξεταζόμενες να το φέρουν μαζί τους .
Προετοιμασία για Μαστογραφία
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144