Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Προετοιμασία για Triplex

-Ο εξεταζόμενος αποφεύγει να φάει την προηγούμενη μέρα φρούτα-όσπρια-λαχανικά .
-Ο εξεταζόμενος 4 ώρες πριν την εξέταση πρέπει να είναι νηστικός.
-Επιτρέπεται να πιει νερό.
Για τα Triplex Αρτηριών, Φλεβών , Καρωτίδων, Θυρεοειδικών αρτηριών και Οσχέου δεν απαιτείται καμία προετοιμασία.

Προετοιμασία για Triplex
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144